SMMM Hakan ARICAN Bürosu, 2013 yılında Çorlu merkezli olarak kurulmuş olup, profesyonel kadrosu ile mali müşavirlik, muhasebe, vergi hukuku, teşvikler ve yatırım fizibilite hizmetleri vermektedir. SMMM Hakan ARICAN’nın amacı, firmaların mali ve vergi konulara ilişkin yasal zorunlulukları yerine getirirken, ilgili süreçte işletme faaliyetlerinde karar alma ve yönetim adımlarında doğru, anlaşılır, güvenilir ve sürekli bilgi akışını sağlamak ve oluşacak tüm sorunlarda çözüm ortağı olmaktır. SMMM Hakan ARICAN’nın bir diğer hedefi ise, Firmaların sektörlerine uygun Kamu ve Özel Fonlar, Ar-Ge teşvikleri, istihdam teşvik ve politikaları, yatırım teşvik gibi enstrümanları kullanarak firmaların gelir tablolarına katma değer yaratmayı ilke edinmiştir.Küreselleşen ve hızla değişen dünya ekonomisi şartları karşısında ve rekabette önde olma yarışı içinde şirket yöneticileri, personellerinin kendi uzmanlık alanlarına odaklanabilmeleri amacıyla, yasal olarak yerine getirilmesi gereken görevler ve sorumluluklar için muhasebe ve mali işler konularında dış kaynak kullanımına yönelmektedirler.

Kurucumuzun Mesajı

Kendimize hedef seçtiğimiz tüm alanlarda, varlık sebebimiz olan müşterilerimizin beklentilerini anlayan, yönlendirebilen ve çözüm üretebilen, bunun doğal sonucu olarak da bilinen ve kolay hatırlanabilen bir firma olmayı, Tüm kadroların eğitim ve gelişmesine sürekli katkıda bulunarak; Tüm işleyişi hatasız yapabilir ve izlenebilir hale getirmeyi, Ortaya çıkan hataları sınıflandırmayı ve tekrarını engellemeyi, Üretim ve Kalite Kontrol aşamalarında bilgiyi ve teknolojiyi kullanacak donanıma sahip olmayı, Bütün bunları yerine getirmek için gerekli olan kaynakları yaratmayı ve sağlamayı, Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmeyi, Kalite politikası olarak belirler ve uygulamayı taahhüt eder.